Tors Gård har sedan sommaren 2014 arbetat aktivt med hästunderstödd terapi. Denna leds av Sara Eklund som har många års erfarenhet av att arbeta med hästar i behandlingssyfte samt traditionellt ridskolearbete.
Att arbeta med hästunderstödd terapi innebär att målet med verksamheten primärt inte är att lära sig rida och hantera hästar. Utan att ridningen och hanterandet av hästar som en del i behandlingen syftar till att b.l.a.  stärka elevens självkänsla, att utveckla ett ledarskap, att öka kroppsmedvetenheten, samt att kommunicera tydligt. Dessa kunskaper och färdigheter får de sedan hjälp med att applicera på andra områden i livet, och blir således värdefulla redskap att ta med sig när de flyttar härifrån.
Förändringen hos den ungdom som ingår i verksamheten blir snabbt märkbar och skapar ett intresse och en nyfikenhet hos de som ännu inte haft möjligheten att delta i den hästunderstödda terapin.
Att ungdomarna sedan lär sig att rida, köra häst och vagn och hantera hästar, blir en stor bonus.