TorsGård utgår från en demokratisk grundsyn där alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet eller religion. Varje individ ska mötas utifrån sina individuella specifika behov och den vårdplan som uppdragsgivaren har som grund för uppdraget. Det övergripande målet är att varje ungdom, oavsett placeringsskäl, ska leva i en så normalliknande situation som möjligt och att socialtjänstens uppdrag, via vårdplan, ska uppnås. Medlevarskapet är den mest verksamma komponenten i förändringsarbetet, nämligen relationsbyggandet och tilliten. En ungdoms tillvaro på TorsGård är så lik det vanliga livet som möjligt. Medlevarskapet är ett miljöterapeutiskt arbete, där individen ses i ett helhetsperspektiv på systemteoretisk grund. Utifrån ett systemiskt synsätt arbetar vi med ungdomens familj och nätverk. Det sker dels genom nätverksmöten där familj och övrigt nätverk inbjuds och dels vid enskilda samtal. Vissa föräldrar och/eller viktiga anhöriga kan även vistas en tid på kollektivet, vilket ger utrymme för ett fördjupat behandlingsarbete med ungdomen och dess nätverk.

På TorsGård har ungdomarna även en unik möjlighet att tillsammans med Tors-äventyr leda skolklasser och företag som kommer till TorsGård Äventyr för teambuilding . De får utbildning i de olika momenten i äventyrsbanan, så att de sedan kan instruera besökare. De praktiska färdigheterna samt möjligheten att interagera med den stora variationen av besökare kan ge ungdomarna värdefulla erfarenheter som annars är svåra att ge ungdomar i institutionsvård .