E-post: hvb@torsgard.se 

Kontoret
Vardagar 8-16
0498 65 66 50

Placeringsförfrågan
0760 50 31 50

Verksamhetsansvarig
Placeringsansvarig

Mohammed Törnblom Ouahid
076 050 31 50

Föreståndare

Anna Enström

070 521 59 95

Personalansvarig

Belinda Törnblom Ouahid

070 730 87 13