Chansen att komma till TorsGård

Ungdomen förbereds genom ett bedömningssamtal inför inskrivning där viktiga frågeställningar handlar om att beskriva hur TorsGård fungerar, att ungdomen har en egen bild av vad den vill uppnå som tillsammans ska leda till att ungdomen vill komma till TorsGård. 

Acceptansen av TorsGård

Ungdomens förväntningar på TorsGård möter och prövas av verkligheten. Det är mycket att förhålla sig till – många nya ansikten i form av andra ungdomar liksom medlevarna och deras familjer, nya regler och friheter, arbetslag, skola, aktiv fritid och behandlingsinsatser. 

Förståelse för behandlingen

Efter en tid växer ett personligt beslut fram där ungdomen går in behandlingsprogrammet för sin egen skull. Den naturliga skepsis och det motstånd som funnits övergår till en nyfikenhet och tilltro till att det är värt att göra det jobb som krävs för att en förändring ska kunna ske. 

Upptäckten av att vara viktig och sedd

Allteftersom ungdomen deltar i behandling, aktiviteter, arbete och samvaro på TorsGård upptäcker ungdomen sitt eget värde och att andra kan se och uppskatta det. 

Förmågan att ta kontrollen över sitt liv

Slutligen utvecklas ungdomen till att bli en positiv kraft i gruppenhjälper andra i deras utveckling och ser på så sätt sitt värde och sin potential