VILKA KOMMER TILL OSS
Hit kommer killar och tjejer, 16-21 år, från hela landet enligt SoL och LVU.
Ungdomar med psykosocial problematik med eller utan missbruksproblem. Det kan handla om utanförskap, kriminalitet och våldsbrott. Vi jobbar inte med avgiftning. Och brukar inte ta emot ungdomar med grava problem inom autistiskt spektrum och ätstörningar eller svår psykologisk problematik, då vi inte har kompetens att behandla dem.

Vi har plats för 15 ungdomar. Men även om vi rent formellt har platser lediga vill vi alltid föra noggranna diskussioner innan vi säger ja till fler:
• Kan vi erbjuda just det den här personen behöver?
• Är det här rätt ställe för honom/henne?
• Och är det bra för vår befintliga grupp att den här personen kommer hit?

Vi tänker alltid på de befintliga ungdomarna och den befintliga gruppens dynamik i första hand.

OCH HUR LÄNGE STANNAR DE?
Behandlingstiden skiftar naturligtvis. På under sex månader kan det vara svårt att få till en genomgripande förändring. Vi vill gärna ha ett år på oss att jobba med ungdomen, för att hinna bygga upp äkta tillit, trygghet och nya, sunda beteenden och reaktionsmönster.

GÅR UNGDOMARNA I SKOLAN?
De ungdomar vi tar emot är ej längre skolpliktiga. Har man kapacitet och förmåga får man gärna gå i skolan, men handlar viljan att gå i skolan om en flykt härifrån så säger vi nej till skolgång. Prio ett är att man mår bra som människa och fungerar i vardagslivet här på gården.
Det här är ingen institution. Ingen förvaring av ungdomar. Torsgård är ett hem. Ett hem där vuxna, barn, katter, hästar och andra djur lever. Ett hem med värme, trygghet, tillit, vardagliga tjafs och massor av skratt. Ett hem där vi har tid att se, lyssna på, lära av och lyfta varandra. Ett hem med rutiner och vuxna som sätter tydliga gränser. Ett hem dit vi välkomnar och behandlar ungdomar som hamnat snett, utan moraliserande eller bestraffning.

För vårt mål och vår vilja är tydlig: Alla barns och ungdomars rättighet till trygghet, självkänsla och ett drogfritt liv